Trådlös övervakning av grundvattennivåer

Trådlös övervakning av grundvattennivåer

Mätning av grundvattennivåer
Eyeo’s mätstationer installeras vid mätpunkten antingen ovanför marken eller nere i brunnen. För nivåmätningen används dränkbara tryckgivare som automatiskt kompenserar för variationer i barometertrycket. Flera givare kan användas till varje mätstation. Hela utrustningen strömförsörjs från vanliga lithiumbatterier med livslängd på flera år eller via nätadapter om det finns att tillgå.

Internet eller egen mätserver
Mätdata överförs till mätserver via GSM-nätet för presentation på Internet.Du får då grafik och statistik direkt i din browser eller epost inkorgen. Du kan också ha en egen mätserver installerad på det lokala nätverket. Servern sköter då all trafik och levererar mätvärden till er egen databas för vidare export till styr- och övervakningssystem. Mätservern kan även vara helt fristående eftersom den har egna inbyggda grafik- och statistikfunktioner.

Larm med SMS
Mätstationerna har SMS-funktioner och vid kritiska nivåer överförs larm direkt till en eller flera mobiltelefoner. När du vill kan du också begära mätvärden till telefonen.