IMD, – Induviduell mätning och debitering

IMD, – Induviduell mätning och debitering

IMD, enkel och säker insamling av förbrukningsdata

 

Vi har flyttat hit, klicka på länken — https://imd-online.se/

Nodeledge AB erbjuder marknadens bästa produkter och tjänster för insamling av mätdata i fastigheter. Vi erbjuder systemleverantörer, fastighetsägare och slutkunder en enklare, säkrare och flexiblare IoT plattform som sköter insamling av mätare och givare,  när alla sensor och mätardata sammanställs i Sensor-Online™ får du en oslagbar översikt på din fastighets energiförbrukning och tillstånd.  Våra kunniga medarbetare kan ge dig tips om hur du ytterligare kan sänka din energiåtgång i fastigheten, ibland går det göra stora besparingar med små insatser.

Enkel, säker och stabil mätinsamling

Sensor-Online™ är den naturliga samlingspunkten för fastighetens olika mätare och sensorer, här samlas värden in oberoende av anslutning. Mätarna skickar förbrukningsvärden till en gateway som sedan skickar mätvärden vidare till ett eller flera överordnade system, via öppna och säkra kommunikationsprotokoll. Dagens uppkopplade teknik måste vara säker, hos oss är därför datasäkerhet av högsta prioritet i våra produkter och är en naturlig del i vår utvecklingsprocess. Det för att skydda din anläggning och de boendes integritet. För att ytterligare stärka de boendes integritet så har du som fastighetsägare möjlighet att välja hur dina mätvärden ska delas med olika system.

Flexibel och framtidssäkrad för IoT

Med våra olika smarta integrationslösningar av nya och befintliga anläggningar för energimätning och övervakning så blir det enkelt och prisvärt att samla in mätdata. Vårt erbjudande är inte bunden till någon specifik kommunikationsstandard eller hårdvaruleverantör och är förberedd för att kunna utökas med både dagens och framtidens IoT-teknik. Sensor-Online™ är en öppen framtidssäker IOT plattform som kan integreras med olika tjänster för automation, övervakning och visualisering. Mätningar presenteras lokalt i en display och kan överföras till överordnade system för övervakning, insamling eller debitering med pulser, larm, analogt eller seriellt. Det finns stöd för de vanligaste protokollen på marknaden som LoRaWAN, Modbus, M-Bus, Bacnet och  Ethernet-IP.

Vi kan hjälpa Er med mätning av

 • Kall- och varmvatten för hushåll eller vattenverk
 • Elektricitet för hushåll eller industri
 • Laddstolpar för el-bilar eller uttag för motorvärmare
 • Värme eller radiatorer
 • Temperaturer och relativ luftfuktighet
 • Batteristatus för brandvarnare
 • Mätning av närvaro (passage och fysisk närvaro)
 • Vattenmätning (V/A, flöden, tryck, nivåer, vattenkvalitet, prissättning, faktureringsunderlag med mera.)
 • Luftkvalitetsmätning (mögel, pollen, avgaspartiklar, aerosoler med mera)
 • Mätning av vikt
 • Positionsmätning
 • Läckagemätning
 • Mätning av ljudnivåer (buller)

Vi ger Er automatiskt

 • Underlag för debitering Kontroll av förbrukning i fastighet
 • visualisering av klimat i fastighet
 • Varningar och larm vid avvikande beteende