Skapa stadstäckande IOT nätverk med ett fåtal gatways!

Skapa stadstäckande IOT nätverk med ett fåtal gatways!

[cs_content][cs_element_section _id=”1″][cs_element_row _id=”2″][cs_element_column _id=”3″][x_blockquote cite=”Ett fåtal gateways täcker in en hel stad, varje gateway kan hantera tusentals sensor-noder. Med 10 km räckvidd på gatewayen och 10 års batteritid på sensornoderna är Lorawan (LoRaWAN) är en radioteknik med låg bandbredd, men bra täckning och lång batteritid i ändnoderna. Nätet har liknande struktur som ett mobilnät. Alla sensorer pratar direkt med basstationerna som i sin tur är kopplade mot en server där data samlas in och presenteras via inloggning på webben. Rapporter och larm kan skickas som SMS eller epost. restful API för att flytta data till andra system finns.” type=”left”]Köp en LoRa gateway från oss, installerad och klar för mindre än 10.000 kr.[/x_blockquote][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”10″][cs_element_row _id=”11″][cs_element_column _id=”12″][cs_element_image _id=”13″][/cs_element_column][cs_element_column _id=”14″][cs_element_text _id=”15″][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”20″][cs_element_row _id=”21″][cs_element_column _id=”22″][cs_element_text _id=”23″][/cs_element_column][cs_element_column _id=”24″][cs_element_image _id=”25″][/cs_element_column][cs_element_column _id=”26″][cs_element_text _id=”27″][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”31″][cs_element_row _id=”32″][cs_element_column _id=”33″][cs_element_video _id=”34″][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]