Produktion digitaliseras med iiot

Produktion digitaliseras med iiot

Vi har sedan hösten 2018 monterat in LoRaWAN sensorer hos Tectubes för att mäta produktions effektiviteten med iot sensorer, sk OEE -tal (overall equipment effetiveness)

På Tectubes i Hjo tillverkar man uppåt en miljon tuber per dygn i ett 20 -tal produktionslinjer.  Med IoT sensorer och OEE koncept från IoT application and hardware AB räknar vi antalet tuber som tillverkas, går till kassation och packas.  Syftet är såklart att Tectubes vill kunna producera mer med samma maskiner, men det är långt ifrån allt. Att kunna se effekterna av sämre kvalitet och säkra att de avsedda linjehastigheterna hålls är andra delar av OEE. Till detta kan du bland annat lägga till mer exakta kostnadsberäkningar, bättre planering och lägre energiförbrukning.

Med OEE mätning skapar underlag för datadriven produktion med exakta siffror, OEE mätning ger dig fakta istället för känsla. IIoT-teknik är en fundamental del av övergången till Industry 4.0. Smarta fabriker kan integrera IIoT-teknik med ett stort urval av utrustning och utnyttja den för att förbättra effektivitet, personalsäkerhet och produktivitet.

Idag 5 maj 2020, så fortsätter utbyggnaden på resterande maskinlinjer efter ett år i ‘proof of concept’ stadie.

Digitaliserad produktion med IIOT, här räknar vi aluminiumtuber.

Smart produktion:

Att integrera smart teknik med tillverkningsmaskiner och system gör det möjligt för dem att kommunicera med varandra och skapa en uppkopplad fabrik. All data som samlats in från denna uppkopplade utrustning kan föras in i en central databas där anställda kan få tillgång till den. Att ha all data på samma plats ger chefer en övergripande vy av anläggningen. De kan se när specifika delar av maskineriet var i drift, såväl som detaljer om deras prestanda. De kan också få insikter i hur mycket resurser som används, antalet producerade enheter med mera.

Energihushållning:

Industriprocesser använder ofta avsevärda mängder energi, så även små förbättringar i energihushållningen kan hjälpa industriföretag att spara väsentliga summor pengar och förbättra deras miljöprestanda. Med IIoT kan chefer förbättra sin förståelse för energianvändningen för ett helt företag och anläggning. De kan också se detaljer om energiförbrukning för individuella maskiner. Genom att använda data från smarta sensorer kan företag optimera sin energianvändning. De kan också se när de använder mest energi och identifiera ineffektiva maskiner. Den kan också hjälpa till med att införa förnyelsebara energiresurser till en anläggning.

Förebyggande underhåll:

IIoT-teknik kan hjälpa industriorganisationer genom att förbättra deras program för förebyggande underhåll. Förebyggande underhåll innefatta att övervaka status och prestanda för utrustningen, för att förutse när den kan drabbas av fel. Arbetare kan då förhindra dessa fel genom förebyggande underhåll. Detta till skillnad från reaktivt underhåll, då arbetare lagar en maskin efter att ett fel har inträffat. Smarta sensorer kan ge detaljerad information om hur en del av ett maskineri fungerar, vilket gör att arbetare kan förutse fel tidigare och mer precist. Arbetare kan till och med få notifikationer om ovanliga operationer och potentiella problem. Detta förebyggande underhåll med IoT hjälper företag att reducera driftstopp och öka effektivitet.

Vilka är fördelarna med IoT och IIoT?

IoT- och IIoT-teknik kan ge många fördelar för tillverkare, städer och andra användare. Dessa fördelar inkluderar:

Förbättrad effektivitet:

IoT-enheter kan kontinuerligt samla in data om utrustning, processer och resurser en maskin, byggnad eller stad använder. Dessa resurser inkluderar elektricitet, naturgas, vatten och andra inflöden i industriprocesser. Att förbättra din förståelse för hur du använder resurser och hanterar dina processer kan hjälpa dig att hitta sätt att minska din konsumtion och förbättra produktiviteten. Denna förbättrade produktivitet kan minska dina kostnader och förbättra din organisations allmänna prestanda.

Genom att möjliggöra förebyggande underhåll och underrätta arbetare om problem tidigt, kan du minska driftstoppen för dina anläggningar och utrustning.

Reducerade driftstopp:

Genom att möjliggöra förebyggande underhåll och underrätta arbetare om problem tidigt, kan du minska driftstoppen för dina anläggningar och utrustning. Detta kan hjälpa företag att undvika väsentliga mängder av uteblivna intäkter och garantera pålitlig tillgång till vatten, elektricitet och andra resurser för städer. Ett program förebyggande underhåll med IoT kan också hjälpa dig att minska dina generella underhållskostnader och förebygga mer allvarlig skada på utrustningen från att inträffa.

Fjärrstyrning:

När din utrustningen är uppkopplad mot internet, kan du styra den var som helst där du har en internetanslutning och den nödvändiga programvaran. Du kan styra utrustning manuellt eller driva den efter ett schema eller automatiskt ställa om dess drift baserat på ändrade förhållanden. Förmågan att fjärrstyra utrustning ökar din förmåga att anpassa dig efter ändrade förhållanden.

Ökad säkerhet:

Att fjärrstyra maskineri eller infrastruktur har en del verkliga risker, men på det hela taget, kan din internetanslutna infrastruktur ge ett ökat skydd. Att välja enheter och programvara med omfattande, integrerade säkerhetsfunktioner skyddar din organisation mot obehörig tillgång och dataförluster. Med kraftfull kryptering, säker autentisering och administrativa alternativ anpassade efter dina behov, kan du reducera risker och hantera din data och utrustning bättre.

Smartare beslutsfattande:

Smarta sensorer kan hjälpa dig att öka volymen av datan du samlar in, så väl som detaljnivån i dina data. Denna information kan var värdefull i sig, och du kan också använda ”big data”-analys för att erhålla djupare insikter från dina data. Att använda denna data och insikterna du får, kan göra dig bättre informerad, och därmed kunna fatta bättre beslut. Dina data kan också hjälpa dig att förutse kommande händelser bättre och förbereda dig på dessa förändringar.

Förbättrad avkastning på investeringar:

IoT och IIoT kan förbättra din organisations balansräkning och avkastning. De kan hjälpa dig att minska dina kostnader på olika sätt, inklusive förbättring av energieffektivitet och förebyggande underhåll. Förmågan att fatta bättre beslut och att förutse kommande händelser kan hjälpa ditt företag att ligga före konkurrenterna och minimera risker. Det kan också öppna upp nya affärsmöjligheter och skapa nya inkomstkällor.

Framtiden för IoT och IIoT

De kommande åren kommer införandet av IoT- och IIoT-tekniker att fortsätta att öka. Det förväntas att världen kommer att ha 25 miljarder uppkopplade enheter år 2021. Globalt förväntas IIoT-marknaden att öka till 771,72 miljarder USD år 2026..

Dessa tekniker påverkar redan ett stort antal sektorer, från konsumentvaror till tillverkning och sjukvård. De kommer att fortsätta driva den digitala omvandlingen och väsentligen förändra nästan varje sektor tillsammans med andra Industry 4.0-tekniker. När de används i kombination med automatisering, dataanalys, artificiell intelligence och andra avancerade tekniker, har IoT och IIoT potentialen att bli göra ännu större intryck.

För närvarande kan IoT och IIoT hjälpa företag att få fördelar gentemot konkurrenterna. Företag kommer att få ökande behov av att använda dessa tekniker för att inte hamna bakom sina konkurrenter, och deras betydelse för företagen kommer att öka de kommande åren. Dessa tekniker kommer också att bli allt vanligare i konsumenters vardagsliv. När framtiden fortsätter att bli alltmer uppkopplad, smart och digitaliserad, spelar IoT och IIoT en växande roll i vårt yrkesliv och privatliv.