Övervaka LTA/LPS pumpstationer med smart IoT sensor

Övervaka LTA/LPS pumpstationer med smart IoT sensor

Vad betyder LPS?
LPS® kommer från engelskan och står för ”Low Pressure Sewer”. I Sverige används termen LTA (Lätt tryckavlopp) när vi talar om tryckavlopp. En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att
det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör på ett frostfritt djup eller att det av någon anledning är svårt att få självfall på ledningarna. Då krävs att pumpar installeras för att anläggningen
skall kunna nyttjas på ett avsett vis. Ett LTA-system består av små pumpstationer, en per fastighet, som placeras inne på fastigheten i anslutning till den bebyggelse som skall betjänas av systemet.
När avloppsvattnet når pumpen via en självfallsledning från ditt hus, mals avloppet så att det bara blir fina partiklar som pumpas ut i ledningsnätet och vidare för att renas vid de kommunala
reningsverken. Pumpen med tillhörande pumptank installeras på fastigheten, men det är kommunen som har driftansvaret för själva pumpen.

LPS 2000 är ett systemkoncept skapat av Skandinavisk Kommunalteknik, som på ett flexibelt sätt kopplar, såväl ett fåtal som ett flertal pumpar till ett nät med rör i mindre dimensioner. Trots stora höjdskillnader klarar man att pumpa spillvattnet med en och samma pump. Pumpens unika konstruktion är skapad för att sitta i system med andra pumpar. Varje fastighet som ansluts har en egen pumpenhet, anpassad efter det behov som fastighetsägaren har. Det innebär att man kan bygga VA-system till väsentligt lägre kostnad än vad det kostar att anlägga ett konventionellt system som självfall.

Med vår SigFox eller LoRaWAN sensor node blir det enkelt och mycket prisvärt att övervaka ett antal nyckelfunktioner hos en mindre pumpstation typ LTA/LPS.

  • Upp till 5 års batteritid vid en daglig rapport
  • Upp till 2 års batteritid vid dataöverföring varje timmar
  • IP67, vattentätt och stabilt hölje
  • I2C interface för en stortsortiment av externa sensorer som t.ex. temperatur, fukt, vibration, gas m.fl.
  • Möjlighet till GPS i enheten
  • 2 x Digital Ingång
  • 2 x Analog Ingång
  • Dimensioner 130mm x 70mm x 33mm
  • Temperaturomrpåde -30°C to +60°C