NSVA övervakar grundvatten nivå

NSVA övervakar grundvatten nivå

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_text]

På grund av för lite regn och snö de senaste åren är grundvattennivåerna ovanligt låga i många delar av Sverige. För tillfället råder ingen akut vattenbrist i NSVAs ägarkommuner, men vi måste tänka framåt och börja spara på vattnet redan nu för att undvika problem i framtiden. För att öka kunskapen om vikten av att spara på vattnet genomför NSVA därför en informationskampanj under sommaren.

IoT application and Hardware AB fortsätter med en ny leverans av LoRaWAN baserad teknik, till NSVA för att trådlöst och därmed billigare övervaka grundvattennivåerna.

Läget är stabilt just nu, men vattenförbrukningen är onödigt hög överlag. Vi vill få alla våra kunder, turister och övriga besökare i våra ägarkommuner att tänka till när det gäller ens egen vattenkonsumtion. Börjar vi spara på vattnet idag kommer det helt klart att gagna framtida generationer, säger E.  Håkansson, chef för avdelningen Dricksvatten på NSVA.

Spara på vattnet. Varenda droppe räknas!

Under sommaren genomför NSVA en informationskampanj med temat spara vatten. Syftet är att få fler uppmärksamma på hur vi ska ta hand om vårt viktigaste livsmedel och använda det på ett klokt sätt. På nsva.se/sparavatten hittar du bland annat mer information om varför vi ska spara vatten, vattensmarta tips, vanliga frågor och svar kring att spara vatten, filmer med Bjärebor som berättar om sina egna bästa spara vatten-tips samt affischer och planscher med enkla tips för vardagen som du kan skriva ut och sätta upp hemma, på arbetsplatsen eller kanske i föreningslokalen.

Härifrån kommer vattnet inom NSVA

En stor del av det vatten vi använder inom NSVA kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Anledningen till att Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och flera andra skånska kommuner får allt eller delar av sitt vatten från Småland är att vi därifrån har stor tillgång på vatten av hög kvalitet. Men det går åt stora energimängder för att producera vårt viktigaste livsmedel och vid hög vattenförbrukning når Sydvattens vattenverk maxkapacitet i produktionen. Även om mängden vatten inte är ett problem kan alltså produktionskapaciteten sätta begränsningar. Dessa toppar i produktionen kan du hjälpa till att minimera genom att använda vattnet smartare.

– Båstad, Åstorp och delar av Svalöv har egen produktion av dricksvatten, grundvatten. I dessa kommuner, där grundvattennivån är väldigt låg precis som i övriga Sverige, är det därför extra viktigt att vi sparar på vattnet, säger Jonas Håkansson.

Vad gör NSVA?

Grundvattentillgången kommer troligtvis att fortsätta vara låg även kommande år eftersom det krävs stora mängder nederbörd för att yt- och grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå. NSVAs personal jobbar för fullt inför kommande utmaningar. NSVA har bland annat optimerat alla vattenverk så att så lite vatten som möjligt förbrukas vid rening av grundvattnet. Kontinuerlig övervakning av uttagsbrunnar samt övriga anläggningar innebär att NSVA vet hur mycket vatten som levereras.

– Skulle något avvika från det normala kan vi snabbt vidta rätt åtgärder. Däremot är ledningsnätet svårt att övervaka på samma sätt. Vi tar tacksamt emot tips på vattenläckor. Vi håller också på att leta efter nya platser för produktionsbrunnar men i Båstads kommun är det väldigt svårt då mer eller mindre alla lämpliga platser redan har produktion eller redan är testade, säger Jonas Håkansson.

NSVA arbetar också med information kring hur vi kan använda vårt vatten på ett smart och effektivt sätt.

[/cs_text][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]