Mät miljöparametrar i fält med våra olika trådlösa och batteridrivna data loggrar

Mät miljöparametrar i fält med våra olika trådlösa och batteridrivna data loggrar

Vi har produkterna som krävs för att mäta miljöparametrar i fält. Med den automatiska datainsamlingen kan du från skrivbordet och din mobil följa vad som sker i naturen. Våra loggar presenterar insamlad data på ett mycket tydligt sätt både i kurv och tabellform samt ger dig larm vid avvikelser via SMS och mail. Du slipper åka ut på platsen för att ladda ned uppmätta data, datat överförs automatiskt via det inbyggda modemet. Här finns ett stort antal möjligheter, t.ex tids- eller händelsestyrd rapportering via GSM eller SMS.

Du får även möjlighet att få en översiktlig information om hur olika förlopp påverkar varandra. Exempel kan vara hur nederbörden samverkar med vattenstånd, flödet i en bäck och pH i densamma. Samtliga givare kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.

Ring oss idag så berättar vi mer 0500 6000 22

Exempel givare:

pH
Konduktivitet
Turbiditet
Redox
Syre
Nederbörd
Vind
Flöde
Temperatur
Relativ fuktighet
Atmosfärstryck