M2M, -vad är det ?

M2M, -vad är det ?

M2M är ett av de områden som växer fortast just nu, mer eller mindre allt kommer att vara uppkopplat framöver, ibland via mobilnäten men också via hemmanätverk mm. Det finns bedömare som tror att vi inom en tioårs period kommer att passera 50 miljarder uppkopplade saker runt om i världen. Oavsett om det blir så mycket eller inte är nog de flesta överens om att M2M marknaden växer oerhört fort, de flesta operatörer runt om i världen satsar stort på området och ser detta som en mycket viktig del av sina intäkter framöver, fler och fler företag och organisationer integrerar M2M i sina produkter och lösningar, allt för att stärka sin konkurrenskraft. Vissa ser M2M som en viktigare innovation än Internet, vem som har rätt får framtiden utvisa, att det kommer att bli stort är nog alla överens om.

Hur fungerar M2M?

När man väl bestämt sig för att man skall använda sig av M2M finns det en mängd olika sätt att göra det på. Kortfattat kan man säga att det behövs en terminal (M2M telefon) som man koppar till sin produkt, det finns en stor mängd varianter av detta. De största tillverkarna av det för den Svenska marknaden av det är Sierrra Wireless, GPSlogik.se Till sin terminal kan man behöva en applikation eller mjukvara, det är den som säger åt terminalen och kunds produkt vad den skall göra, ex hämta ett mätvärde vid en viss tidpunkt och skicka iväg det. Beroende på hur avancerad funktion man vill ha kan man behöva hjälp att ta fram applikationen (mjukvaran) och lägga den på terminalen, utveckla en app som kommunicerar med produkten via en smartphone mm, det finns många företag som är duktiga på detta, ex Info24, Arkub, Logica, CAP, Tieto Enator, GPSLogik mfl.

När man väl har sin terminal med eventuell mjukvara kopplad till sin produkt eller tjänst skall man se till att man får hem den information man eftersöker, ibland vill man även ha ut information till sin tjänst eller produkt, till det behövs någon form av kommunikation. Det man främst använder inom M2M och Telematik är kommunikation över våra mobila nät, 2G, 3G eller 4G men det finns flera olika sätt att hämta och skicka information, några sätt förutom att använda mobilnäten är blåtand, wlan och RFID. Nytt 2017 är SigFox och LoraWAN nätverksteknologier Eftersom mobil kommunikation oftast är det som förknippas med M2M och Telematik är det sättet vi främst beskriver här.

Det finns ett flertal mobiloperatörer som erbjuder mer eller mindre avancerad M2M kommunikation. Ibland räcker det med ett vanligt M2M abonnemang med en prissättning som är anpassad till M2M kommunikation, ibland vill man som kund ha en säkrare och betydligt mer avancerad lösning, tjänsten man erbjuder sina kunder kanske är affärskritisk?

Historien bakom M2M

Maskin till Maskin (M2M) är en teknik som använder sig av både trådbunden och trådlös kommunikation för att kommunicera med andra likvärdiga enheter. Dessa enheter kan tex vara en sensor som registrerar en rörelse eller en mätare som registrerar ett värde och som är sammankopplade med ett nätverk (mobilnät, wlan, blåtand etc) till en applikation (mjukvara) som översätter och presenterar insamlad data till meningsfull information.

Modern M2M kommunikation har tagit steget från sk ”one-to-one” kommunikation och är idag ofta sammankopplade system mellan enheter som förmedlar information som skall vara till hjälp för företag och privatpersoner. Den stora ökningen av datanätverk (mobilnät, wlan etc) har gjort det enklare och mer kostnadseffektivt att använda sig av M2M kommunikation, man behöver inte längre dra en kabel mellan sina enheter för att få in det data man efterfrågar. Detta har gjort att många företag och organisationer ser stora möjligheter till nya affärer och effektiviseringar. En tydlig trend är att producerande företag ser helt nya affärer komma upp när det gäller att erbjuda slutkonsumenten nya tjänster.

M2M har funnits i olika former sedan datorerna gjorde sitt intrång, dvs långt innan M2M kom in i den mobila världen. Då användes begrepp som Scada, Telemetri, industriell automation etc vilket egentligen är M2M, skillnaden nu är att det finns helt nya tekniker för att ta ut detta till den stora marknaden till rimliga priser.

Den moderna M2M utvecklingen tog fart på allvar då Siemens 1995 satt upp en dedikerad enhet som fick i uppgift att ta fram en ”GSM Data modul” för industriella applikationer, den första mobila M2M enheten fick namnet M1 och var baserad på Siemens mobiltelefon S6. Denna gjorde det möjligt för maskiner att på ett enkelt sätt kommunicera över trådlösa nätverk. Enheten inom Siemens fick senare namnet Wireless Modules vilket i juni 2008 blev ett fristående företag som idag heter Cinterion Wireless Links modules. Idag finns sedan länge ett stort antal företag som mer eller mindre helt fokuserar på att ta fram moduler och hårdvara för M2M kommunikation.

Idag är M2M modem betydligt mer avancerade än de första modem som togs fram och är ofta framtagna för att fungera mot en speciell bransch. Det finns tex idag modem som innehåller GPS mottagare inklusive stöd för att hantera den informationen. Utvecklingen både för hårdvara, mjukvara och operatörstjänster går oerhört fort, fler och fler inser att detta är en marknad med en mycket stor potential.