LoRaWAN sensorpaket

LoRaWAN sensorpaket

IoT application and Hardware AB har bred erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl processindustrin som kommunala VA-verk.
Vi har färdiga lösningar för: Tryck, Nivå, Silosäkerhet, Flöde, Temperatur, Vätskeanalys, och trådlös signalöverföring. Vi kan erbjuda färdiga kombinationer av LoRaWAN transceivers kombinerade med sensorer av hög klass. Dessa kombinationer är perfekta att ta till då man snabbt vill lösa en uppgift och samtidigt vara säker på att full funktion uppnås. Vi har en mycket stort ‘sortiment’ av färdiga kombinationer så var inte rädd för att slå oss en signal, då kan vi berätta vad som blir bäst för just ditt mätbehov.

Vi har ett gediget produktprogram av optiska mätinstrument för vätskekontroll,  framtagna för VA, mejeri-, bioteknik- och livsmedelsindustrin. Vi utför även projektering, installation, driftsättning och service av alla våra produkter.

Exempel på sensorkombinationer

  • Inomhustemperatur, VOC, fukt, C02
  • Utomhusmätning av luftparametrar temperatur, fukt, PM1, 2.5. ,5 , 10
  • Utomhusmätning av nivåer i vätska och fasta material
  • Mätning av vattennivåer, temperatur och konduktivitet
  • Mätning av jordfukt, fukt och konduktivitet
  • Mätning av vibrationer
  • Mätning av vikt, spänningar, vinklar, lastceller, belastning och tryck
  • Mätning av PH/ORP/TEMP
  • Mätning av pH, syre, konduktivitet, klor turbiditet och slamhalt.