LoRa och SigFox embedd elektronik för befintliga installationer och maskiner

LoRa och SigFox embedd elektronik för befintliga installationer och maskiner

Det är inte ovanligt att IoT-projekt involverar anslutningsutrustning som kräver anpassad hård och mjukvara för att kunna genomföra önskad funktionalitet. Orsaker till detta kan innehålla proprietär anslutning, fysisk storlek, fysisk hållbarhet och värmebestämmelser, regelverkskrav eller någon mätfunktion som inte kan uppnås utan en sällsynt sensortyp. För detta ändamål tillhandahåller EyeO också tjänster och kretskort för att antingen bygga nya sensorer från grunden eller välja från ett antal sensorer som finns färdiga på marknaden. Sådana sensorer kan exempelvis vara robusta sensorer för att detektera fordon som passerar eller parkeras, undervattensensorer eller robustare väderavkännare. I många fall, särskilt de där ett enda projekt behöver hårdvara, motiverar volymerna inte att bygga en uppsättning fullt anpassad hårdvara. En mycket mer potentent metod är att koppla ihop en generisk sensorplarform och göra IoT connectivity med den. Vi har arbetat med enheter som Arduino och Raspberry Pi, för att nämna några vanliga namn samt en rad industriella sensorer i våra IoT-lösningar.

Multifunktionellt kretskort för inbyggnad med 8 digitala ingångar, 2 analoga in och en räknare med antingen SigFox eller LoRa stack. Låt dina befintliga maskiner bli lite smartare!