IOT-Sensor-Online kurs

IOT-Sensor-Online kurs

Kursen riktar sig till alla som vill skaffa sig kunskaper inom den nya IOT teknikens möjligheter och applikationsexempel. Vi använder Sensor-Online IOT plattform.

FÖRKUNSKAPER

Man får ut mest av kursen om man är van vid att använda en dator, men det är inte ett krav.  Kursen är upplagd på så vis att personer med både lite och mycket erfarenhet kan gå samma kurs, helst ej vid samma tillfälle.

UPPLÄGG

Kursen varvas med teori och praktiska övningar.  Förmiddagen inleds med genomgång av alla menyer och vyer och slutar med listor och övningar för dessa. Eftermiddagen inleds med genomgång av Driftloggbok, Tidsstyrning, Kurvor, Rapporter, Processbilder m.m och slutar med övningar för dessa.  Under kursens gång finns det alltid rum för frågor och sist genomförs en kort kursutvärdering.

OMFATTNING

Operatörskursen berör alla funktioner som finns i Sensor-Online webbklient(se nedan). Kort information hålls även om serverkonfigurering och bildbyggnad, men nivån är utifrån deltagarnas kompetens.

PRIS

10.000 kr/deltagare. Rabatt enligt gällande service/supportavtal

Sensor-Online operatörskurs:

 • Allmän IOT orientering
 • Rubriker, menyer, gränssnitt
 • Hjälpsystem
 • Om Sensor-Online
 • Systemhandbok/Manual

Inställningar

 • Användarinställningar
 • Access tokens
 • Globala inställningar

Företaget

 • Lägg till nya användare till företaget
 • Roller/rättighetshantering

Noder

 • Lägga till nya sensornoder, manuellt eller via CSV import
 • Nodlistan
 • CSV import LoraWAN sensornoder
 • CSV import API sensornoder

Larmhantering

 • Skapa nya larmer
 • Larmhistorik
 • Blockerade larm
 • Okvitterade och kvarstående larm

Aktiva larmlistor

 • Aktiva larm
 • Okvitterade larm
 • Blockerade larm

Fälttestning av signalstyrka
Scriptmotor
Kurvor
Rapporter

Processbilder

 • Symboler och widgets
 • Manöver
 • Indikeringar