IMD, förbrukningsmätning

IMD, förbrukningsmätning

Ny smart Smart IoT Gateway är integrerad i Sensor-Online. Insamlingsenheten används för att hämta in förbrukningsdata från upp till 2000 mätare i fastigheter. Enheten samlar in information via inbyggda eller externa gränssnitt typ M-Bus, M-Bus IP, Modbus RTU/TCP med flera.

Informationen kommuniceras till överliggande system eller lokala styrenheter (DUC) via standardiserade kommunikationsprotokoll. Sensor-Online IoT portal har nu utökats med funktionalitet för IMD – individuell mätning och debitering – av el, vattenmätning, värme och laddplatser m.m.

Den inbyggda lokala lagringen skyddar mot dataförlust vid problem med internet-förbindelsen. Utöver detta har enheten inbyggd routerfunktionalitet och ett webbgränssnitt som gör det enkelt att administrera och felsöka mätare och infrastruktur.
Den inbyggda expansionsbussen gör att enheten kan utökas med nya fysiska gränssnitt vilket också gör enheten framtidssäker.

system för IMD – individuell mätning och debitering – av el, vattenmätning, värme och laddplatser. 

Med IMD betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

En särskild fördel med IMD för el är att föreningen och medlemmarna betalar enbart för ett gemensamt elabonnemang samt kostnaderna för detta, och kan därigenom sänka kostnaderna ytterligare.

Normal fördelning av varmvatten i en fastighet där en stapel motsvarar en lägenhets förbrukning m3 under 1 år.

Riskfaktorer med att ha individuella elavtal istället för IMD:

Överförbrukning

Utan individuell vattenmätning är snittförbrukningen hos de boende ca 33 % högre, i en studie med ca 15 000 lägenheter.

Ineffektiv handel av el

Enskilda abonnemang av el medför högre kostnader i byggentreprenaden, och försämrar förutsättningar för solcellsinvesteringar, jämfört med ett hushåll med individuell mätning och debitering.

Sämre miljöpåverkan

Utan IMD betalar sparsamma boende indirekt för de högförbrukande hushållen, eftersom kostnaden för exempelvis vatten annars beror av hur stor lägenhet man har. Boende blir dessutom omedvetna om sin egen miljöpåverkan, jämfört med ett hushåll med IMD mätning