Geometrik AB inleder samarbete med IoT Application and hardware AB

Geometrik AB inleder samarbete med IoT Application and hardware AB

Vi på IoT Application and hardware AB gläds åt samarbetet med Geometrik som är en ledande aktör i Sverige när det gäller alla slags mätningar under mark samt mätningar på konstruktioner med töjnings och vibrationsgivare. Med korrekt utförda mätningar, förser Geometrik konsulter, entreprenörer och andra sakkunniga på större byggprojekt med relevant mätdata. Den ny LPWAN-teknik (LoRa och Sigfox) i kombination med batteridrivna mätmoduler (analoga-in med 24 bitars upplösning ) och smarta trycktransducers som kan de mäta t.ex. tryck/vattendjup, temperatur och konduktivitet i borrhål.

-Hur kan vi hjälpa dig med modern mätteknik ?

OM GEOMETRIK
Geometrik är en av de ledande aktörerna inom mätteknik under markytan. Vi utför mätningar och förser konsulter, entreprenörer och andra sakkunniga på större byggprojekt med relevant mätdata så att de kan väga in både ekonomi och säkerhet i sina beslut. Vi brinner för mätteknik och vågar påstå att vi har unik kunskap om mätteknikens möjligheter. I vårt företag arbetar personer med mycket stor erfarenhet av utveckling av instrument. Det ger oss goda förutsättningar för att skapa nya och specialanpassade verktyg för våra kunder.

Många av de mätinstrument som vi använder har designats, utvecklats och tillverkats av oss på Geometrik. Vi utvecklar dessutom pedagogiska, intuitiva och webbaserade redovisningssystem så att beslutsfattare och andra intressenter på alla nivåer lätt kan tillgodogöra sig informationen och dra korrekta slutsatser.