FÄLTINSTALLATION AV GRUNDVATTEN GIVARE

FÄLTINSTALLATION AV GRUNDVATTEN GIVARE

Vi installerar en större mängd grundvattennivåmätare som automatiskt och på ett fördefinierat intervall skickar in nivådata till LBVA i Halmstad. LBVA har satt upp ett eget privat LoRaWAN kommunikationsnätverk och en egen LoRaWAN-server som körs i windowsmiljö innanför Halmstads kommuns brandmur. Ett flertal andra sensortyper kommer också skicka data till LBVA’s driftövervakningssystem för VA drift. Det redan låga grundvattnet i södra Sverige gör att man vill hålla extra koll på nivåerna i vattentäckterna med kontinuerlig mätning i OBS rör placerade ute i vattentäkterna. LoRaWAN är ett ny kommunikationsteknik som använder batteridrivna sensorer, med upp till 5 års drift på ett enda AA batteri, systemet har lång kommunikationsräckvidd utan kostnader för kommunikation och som enkel kan integreras med kommunens VA system via standardprotokoll . LoRaWAN är prisvärt alternativ till traditionella installationer. Vill du veta mer ? Ring 0733 165100 / Johan –> iot-ab.se