ProfiSens IOT, flexibelt och kraftfullt IO system

ProfiSens IOT, flexibelt och kraftfullt IO system

Med Infinites nya revolutionerande AERINOS ProfiSens IOT system kan du enkelt bygga ett lokalt nätverk med trådlösa IO moduler med möjlighet
till att anslutna många olika typer av IO signaler.

AERINOS® ProfiSens är en lokal trådlös IOT-plattform. Den omfattar trådlösa sensornoder och en 3G Data Concentrator / Gateway. Med ProfiSens kan du distribuera ditt eget IOT-nätverk var som helst. De batteridrivna, trådlösa ändnoderna erbjuder tillförlitliga kommunikations- och IP67 utomhushöljen för att tillgodose olika mät- och övervakningsapplikationer. Den förvärvade sensordata sänds trådlöst till datakoncentratorn med 3G, GSM / GPRS-anslutning, som vidarebefordrar datafiler till en FTP-server och larm SMS till fördefinierade användare. Beräknad radio täckning till noderna kan nå en radie på 1-6 km (Siktlinje). Plattformen är tillgänglig för 433 MHz licensfritt band och valfritt för band 868 MHz och 915 MHz. Det trådlösa nätverket använder ett proprietärt protokoll med dubbelriktad kommunikation. Sensornoderna synkroniseras ofta av datakoncentratorn för att uppnå realtidsdatainsamling med en snabb uppdateringshastighet. Datakoncentrator- och sensorns slutkoder stöder autonom batteridriven drift i upp till 10 år och men det går även bra att ansluta extern strömförsörjning om det finns tillgängligt.

AERINOS ADU-700

AERINOS® ADU-700 är en gateway med låg effekt för ProfiSens trådlösa ändnoder. Funktionssätt inkluderar autonom batteridrift och extern strömförsörjning med oavbruten övergång till batteridrift under strömavbrott. ADU-700 innehåller ett 3G, GSM / GPRS-modem och stöder periodisk dataöverföring via FTP och varning via SMS. Enheten stöder uppkoppling av upp till 64 ändnoder eller totalt 64 mätkanaler. Ett lithium-thionylbatteri av D-storlek kan ge autonom drift under över 5 år.

Specifikation
ADU-700 RTU innehåller den gemensamma flexibla formfaktorn (HL, CF3 ™) Modem-moduler på Sierra Wireless. OEM-versioner av ADU-700 kan nu nästan stödja alla LPWA, 4G, 3G, 2G mobilnätteknik. 3G-versionen av RTU (ADU-700-3G) innehåller GNSS-kapacitet (GPS & Glonass Sirf V).

Larm och meddekanden
SMS-meddelanden inkluderar varningsmeddelanden och periodiska statusmeddelanden för att verifiera enhetens tillgänglighet. Enheten stöder diskret varning för flera användare. Meddelandetexter är givetvis definierbara.

Dataöverföring
ADU-700 stöder periodisk dataöverföring enligt användardefinierade parametrar. Enheten skickar data till en internetserver .

Inställning och fjärrkonfiguration
Enheten kan programmeras lokalt genom seriell port eller fjärr via SMS med hjälp av enkla ASCII-konfigurationskommandon. Kommandosatsen har kommandon för att konfigurera larmparametrar, larmgränser, tidsgränser och definiera användargrupper. ADU-700 kan fjärrkonfigureras genom att skicka konfigurationskommandon till enheten.

MÄTNOD ADS-200

ADS-200 är en batteridriven ProfiSens slutkod för lågspänningsgivare med låg effekt. Enheten är tillgänglig för 433 MHz licensfritt band. Den innehåller en ingång som kan konfigureras som analog eller pulsräknare och flera exciteringsalternativ för att driva mätgivare. Dedikerade digitala gränssnitt stöder SDI-12 och MODBUS-kommunikationsprotokollen. Ett lithium-thionylbatteri av D-storlek kan ge autonom drift under över 10 år.

SDI-12 seriell buss
SDI-12 är ett asynkront, ASCII-seriellt kommunikationsprotokoll som utvecklades för intelligenta sensoriska instrument som vanligtvis övervakar miljödata. Kommunikationen uppnås genom digital kommunikation. Adressystemet möjliggör dataregistret att kommunicera med flera mikroprocessorbaserade sensorer över en enda linje. ADS-260 är kompatibel med SDI-12 Standard Version 1.2 och stöder utökade kommandon för sensorkonfiguration, i terminalläget. ADS-260 kan samla data från flera SDI-12-sensorer för en total mängd av 8 mätkanaler.

RS-485, MODBUS
ADS-260 stöder förvärv från sensorer med RS-485-gränssnitt, med det populära MODBUS-protokollet (RTU & ASCII). Upp till 8 mätkanaler från flera sensorer stöds.

Transducer excitation
Enheten erbjuder flera exciteringsalternativ för mätgivare.

MÄTNOD ADS-210

ADS-210 är en batteridriven ProfiSens slutkod för spänningsbromsensorer. Enheten är tillgänglig för 433 MHz licensfritt band. Den innehåller en Bridge Amplifier-ingång, en digital ingång som kan konfigureras som pulsräknare och flera exciteringsalternativ för strömtransducrar. Ett lithium-thionylbatteri av D-storlek kan ge autonom drift under över 10 år.

Mått
ADS-210 innehåller en hög precision Bridge Amplifier (Instrumentation Amplifier) ​​med låg Input Offset Voltage och Low Input Voltage Noise. Flera vinstalternativ är tillgängliga för att möta specifika anpassade applikationer.

Transducer excitation
Enheten erbjuder flera exciteringsalternativ med spänningskalibrering för mätgivare.

MÄTNOD ADS-102


ADS-102
är en batteridriven ProfiSens slutkod för lågspänningslågsgivare. Enheten är tillgänglig för 433 MHz licensfritt band. Den innehåller två analoga ingångar med hög precision, en digital ingångspuls som kan konfigureras som räknare inut och ett lågspännings exciteringsalternativ för strömförsörjning av mätgivare. Ett AA-litium-Thionyl-batteri kan ge autonom drift över 5 år.

Transducer excitation
Enheten ger flera ett 3.6V exciteringsalternativ för mätgivare.

Följ dina mätvärden i realtid online eller i din mobil. Du kan också titta på historiska värden

WaT är en molnbaserad webbserver för telemetriska applikationer. Den stöder alla Infinite-enheter samt några tredjepartsenheter. Servern är värd för flera klienter och användarkonton som möjliggör sömlös 24/7 obemannad telemetri med centraliserad datahantering.

Funktioner
Stöd för många typer av applikationer.
Webbgränssnitt tillgängligt för alla webbläsare och enheter.
Geografisk kartverktyg för att hantera och övervaka enheter.
En säkert server erbjuder enhetsanslutning via SMS FTP, E-post, Textfiler och TCP.
Vidarbefodran av larmhändelser och andra typer av meddelanden.
Gränssnittsdesign möjliggör användning för alla typer av applikationer.
Exportera insamlad data till annat extern system