Vår portal är integrerad med ett flertal nätverksleverantörer.

Vår portal är integrerad med ett flertal nätverksleverantörer.

Vår visualiseringsportal EyeoPortal, kan ta emot sensordata från en mängd olika nätverksleverantörer, via LoRa eller Sigfox via standard
protokollen HTTP push, MQTT, callbackURL och rest API. Vi sammarbetar idag med bl.a. Sigfox, DigitalNordix, Blinkservices, IPonly, TheThingsNetwork m.fl

Ring oss på 0500-6000 22 för mer information.