IoT – Luft- och vattenövervakning

IoT – Luft- och vattenövervakning

Med smart teknologi som Sakernas internet – Internet Of Things – kan man mäta olika miljöparametrar med olika typer av sensorer för att mäta kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2,5, luftfuktighet, temperatur och buller.

I städer utsätts människor och natur för halter av föroreningar i både luft och dagvatten. Ibland är föroreningarna över de internationellt satta gränsvärdena. Trafik och stora byggprojekt kan sprida partiklar och kvävedioxid, som påverkar hälsan negativt.

Vi visar datan i Sensor-Online den öppna sensordata plattformen

Här samlade vi data från olika aktörer så att alla skulle kunna använda varandras data på ett enklare sätt. Med hjälp av den gemensamma plattformen hittade vi nya lösningar för att förbättra luft- och vattenkvaliteten i städer. Plattformen byggdes i Sensor-Online den öppna IOT plattformen.

Förbättra miljöövervakningen med sensorer

Vi testade och utvärderade flera olika sensorer i sammanhang där vi vet att luften och vattnet påverkas, till exempel i större byggprojekt. Vi testade olika sensorlådor som gav oss information om hur byggprojekt påverkar:

  • kvävedioxid
  • partiklar PM10 och PM2,5
  • luftfuktighet
  • temperatur
  • grumlighet i vatten
  • vattennivåer

Öka intresset för teknik med miljöinriktning

Projektet tog fram pedagogiska paket för att se hur skolor och evenemang kan använda sensorer för att öka intresset för teknik med miljöinriktning.