Nodeledge AB är ett Svenskt företag som tillhandahåller trådlösa sensorenheter och tjänster för distribuerade, kostnadseffektiva övervakningslösningar. Sensorenheterna kommunicerar trådlöst via NB-IoT eller CAT-M1 i Telias nät med 96% täckning i Sverige och är utformade för ultra låg energiförbrukning, som kan fungera på batterier under flera år. Enheterna är byggda för industriella applikationer och är redo att användas i alla hårda inomhus- och utomhusmiljöer. Vår IoT portalen ger bekväm åtkomst till mätdata och möjliggör sömlös integration i befintliga övervaknings- och kontrollsystem. Tillämpningsområden är industri, process miljö- och luftkvalitetsövervakning, hydrologiska mätningar, smart jordbruk och smarta städer.